TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC Các hoạt động & Sự kiện

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2021, trong cuộc họp chi bộ định kỳ (trực tuyến), Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đ Xem chi tiết...

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH

ĐOÀN THANH NIÊN